avatar
Karry113

之前疫情關係 兩姊妹停咗學一段時間🙈
依家終於開返學🎒
但就發覺佢哋做數學功課時候遇到唔少難題
試過運用不同方法向佢哋解釋💭
但仍然見到佢哋一知半解
未能真正掌握基本數學概念🧮

為咗幫佢哋改善問題、打好數學底子🔢
我就喺屋企附近搵到❤️【MathConcept】
中心會先因應小朋友嘅年紀同級別先安排一個專業數學評估📊以判斷學生嘅數學能力
做完之後就會即時得到一份詳細報告:
綜合分析小朋友於各環節嘅強弱能力:
其中包括運算、數感、數據處理、記數、解題能力等等⋯⋯

之後導師仲向我詳細解釋兩姊妹評估結果
❤️【MathConcept】並唔主張小朋友死記又或者乏味刻板嘅操練
每個課題其實都「有得解」 ☺️
中心會以報告結果為小朋友度身訂造個人學習計劃 真正切合唔同學生嘅需要
針對性改善同加強小朋友較弱嘅地方/課題
又解釋唔同數學其實都息息相關
所以掌握基本數理概念、為將來學習打好數學底子真係好重要❗️

透過❤️【MathConcept】嘅靈活課程
依家兩姊妹對於數學變得更加有興趣
於解題嘅時候信心大增🥰 更為得心應手
對於數感方面明顯有所改善💕

依家❤️【MathConcept】仲推出 💢「2022復課新生優惠 - 加推版」
🎉新生於優惠期間 即日起至2022年6月30日報讀 【MathConcept】課程就可享以下優惠:
❣️免費專業評估 (價值$200)
❣️豁免首次報名費 (價值$100)
❣️網上母語老師(英話或普通話)課程免費試堂(由Kelly’s Education提供)
❣️報讀常規課程:
➡️ 即送$300「常規課程」學費禮券
➡️ 2人同行每人再送$600「常規課程」學費禮券
❣️報讀MC奧數證書課程(KMO/MO):
➡️ 送數獨邏輯思考遊戲 (價值$200)

有興趣嘅朋友千祈唔好錯過優惠啦💫

*MathConcept保留隨時更改或終止上述優惠及更改上述任何條款及細則之權利

@mathconcept_education
#MathConcept #一切從理解開始 #百分百因材施教 #拔尖補底冇難度
#karryshare