avatar
katiefungpuiki

🌞⛴
宜家翻工都係搭船,幾曬都好都最中意坐窗邊望維港。

但面對住咁猛太陽,化妝前一定要用Za嘅美白隔離乳霜EX,無負擔防曬系數SPF26PA++阻隔紫外光,同時保濕美白,仲有珍珠光亮粒子提亮膚色

唔化妝都有自然好氣色啦💗

@zacosmeticshk
#zacosmeticshk
#zahk
#TruewhitedayprotectorEX
#美白隔離乳霜EX
#好氣色隔離霜
#za銷量no1