avatar
annielittlecake

/ #蜜蠟修眉 /
.
最近忙於同小朋友溫習考試,
少咗時間做facial ,眉毛日久失修之下,
想劃番靚都有難度,
又係時候去整理一下啦~
.
上星期去咗 Morealm 蜜蠟修眉專門店
蜜蠟修眉專門店
體驗咗蜜蠟修眉🧡
同蜜蠟脫毛原理都差不多,
專業眉師會先幫我分析咗眉型,
再即時重塑眉型,
怕痛嘅我一開始都驚會好痛,
實情就冇想像中咁痛,
眉師手勢純熟專業,
說時遲那時快
三兩下手勢就已經完成✅ 快、靚、正!
做完非常乾淨、膚質變得更細緻✨
仲可以keep 到3-4星期👍🏻
.
新客試做價🧡
▪️以$100試做蜜蠟修眉一次(原價$200)
▪️之後可自由選擇 單 次 收 費 / 折 扣 package📜
.
𝗠𝗢𝗥𝗘𝗔𝗟𝗠
🌐 ʟɪɴᴋ ɪɴ ʙɪᴏ | ᴡᴡᴡ.ᴍᴏʀᴇᴀʟᴍ.ᴄᴏ
📱 ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ | 𝟵𝟳𝟮𝟱𝟳𝟰𝟮𝟭
⏱️ ᴏᴘᴇɴɪɴɢ ʜᴏᴜʀꜱ | 𝟭𝟮-𝟵ᴘᴍ
📍 𝟵𝟬𝟭, 𝟵/ꜰ, ʜᴜᴍᴘʜʀᴇʏꜱ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ, 𝟭𝟭 ʜᴜᴍᴘʜʀᴇʏꜱ ᴀᴠᴇɴᴜᴇ, ᴛꜱɪᴍ ꜱʜᴀ ᴛꜱᴜɪ
.
#蜜蠟脫毛 #脫毛 #蜜蠟除毛 #蜜蠟修眉 #蜜蠟服務

============
🍰Follow ME 🍰
► Facebook: @annielittlecake
► Instagram: @annie_littlecake
► YouTube: @annielittlecake
► OpenRice: @annielittlecake (LV 4)
► Wechat: @annielittlecake